Impressum

Paravan d.o.o.
Voćarska cesta 61
10000 Zagreb
MB: 2926148
OIB: 98462566647
IBAN: HR9424840081106272211 (Raiffeisenbank Hrvatska)
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave društva: Vanja Rakočević – direktor
e-mail: [email protected]
kontakt: +385 98 757375
Web izrada: IMDigital Dizajn
Urednik sadržaja: Vanja Rakočević
Dizajn i fotografije: Paravan (Vanja Rakočević)