Sava Šumanović. Dječak sa frulom. 1919. Crtež / olovka.

3500  (26371 kn) (26371 kn)

Dimenzije: 26 x 22 cm.

 

 

Description

Šumanović, Sava, srpski slikar (Vinkovci, 22. I. 1896 – Srijemska Mitrovica, 30. VIII. 1942). Djelovao pretežito u Hrvatskoj. Pohađao 1914–18. Višu školu za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu (O. Iveković, M. Cl. Crnčić). U više navrata boravio u Parizu, radio u atelijeru A. Lhotea preko kojega je prihvatio kubizam (Portret kipara,1920–21), ali ga je u zagrebačkom razdoblju napustio i priklonio se akademskoj tradiciji. Uzori su mu bili N. Poussin i J. A. D. Ingres te je slikao figuralne kompozicije hladna tonaliteta (Kraj prozora, 1924). Otkrivši Matissea, u pariškom je razdoblju (1925–28) napustio stroge oblike i snažnim bojama slikao velike figuralne kompozicije i aktove bliske ekspresionizmu (Doručak na travi i Pijani brod, 1927). Od 1930. u Šidu su nastali ciklusi šidskih veduta, dječjih portreta i krajolika te kompozicije kupačica i beračica istančane kromatike u duhu poetskoga realizma. Galerija slika Sava Šumanović osnovana je u Šidu 1952.

Additional information

Dimensions 69 × 52 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sava Šumanović. Dječak sa frulom. 1919. Crtež / olovka.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top